گل ساسان انصاری به استقلال روی پاس استادانه مسعود شجاعی (تراکتور 2-3 استقلال)

1,794
سایت طرفداری
سایت طرفداری 4 هزاردنبال‌ کننده
سایت طرفداری
سایت طرفداری 4 هزار دنبال کننده